Inbjudan till årsmöte

Yousei-Kai kallar till årsmöte onsdagen den 3e Juni kl.17:00 på ungdomshuset UNIK i Kalmar!

Du som betalat Yousei-Kais medlemsavgift (som ingår i Fairycons inträdesavgift) har rösträtt, och kan komma och påverka vår framtid som förening!

På vår Google Drive finner ni all information om vad som kommer behandlas på årsmötet.
Vänligen läs våra stadgar, och samtliga dokument i årsmötesmappen, innan mötet inträffar.
Denna mapp finner ni här: https://drive.google.com/file/d/0B5jbIanIqc0INlVSQ0pFaUwydE0/view?usp=sharing

Om motioner och hur man lämnar in en:
En motion är ett förslag på en ändring. Det kan vara “Jag tycker alla möten borde ha fika!” eller “Jag tycker att vi ska ha en sjätte styrelsepost för att…..” eller rentav “Stadga ___ är superdålig, här är varför och vad vi borde ha istället”.

Alla föreningsmedlemmar får lämna in motioner. I år gör vi så att fram tills den 20nde maj kan man lämna in motioner till Hannski (0761389790) i första vågen, och fram tills på plats under mötet är andra vågen. Detta spelar roll eftersom motioner som kommer i samband med kallelsen och fram till den 20nde maj då endast behöver två tredjedelar av rösterna medan motioner inkomna sent behöver antas enhälleligt.

Detta då det är så vår stadga lyder angående motioner om att ändra just stadgan, så styrelsen har valt att behandla alla motioner enligt detta i år!

Ses där!

Styrelsen i Yousei-Kai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s